slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Kookmin University
Сургуулийн зэрэглэл: 2

Вэб сайт: www.kookmin.ac.kr
Kookmin их сургууль анх 1946 онд БНСУ-ын түр засгийн газрын тэргүүлэгчид байгуулж байжээ. 1950 оны 6 сард анхны төгсөлтөө хийсэн. 2011 оны байдлаар бакалаврын зэрэг олгох 12 салбар сургууль, магистрын 15 сургуультайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт 23.000 оюутан сурагчтай дэлхийн 27 орны 151 гаруй их дээд сургуультай оюутан солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх зэргээр хамтарч ажилладаг.

Онлайн туслахfb-messenger