slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

2019 оны сургуулиудын элсэлтийн хуваарь

Улирал

Бүртгэл дуусах хугацаа

Хичээл эхлэх хугацаа

Хавар

2019.01.24 Closed!

2019.03.12

Зун

2019.03.31 Open!

2019.06.11

Намар

2019.05.31 Open!

2019.09.10

Өвөл

2019.08.30 Open!

2019.12.10

Та сайтаас хайх түлхүүр үгээ криллээр бичиж хайна уу.

Сонирхолтой мэдээ
Онцлох мэдээ
EPS-TOPIK буюу ХЭЗТ-СХТТШ гэж юу вэ? ХЭЗОТ-СХТТШ-ыг зохион байгуулснаар ажил хүсэгч гадаад иргэний солонгосоор илэрхийлэх чадвар, солонгосын нийгмийн талаарх...
Оюутны сэтгэгдэл
Фото цомог
Сургуулиуд
Таны туслах
Онлайн туслахfb-messenger