slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Канадын магистрын сургалт

Их сургуулиуд нь үндсэн 2 семестртэй байдаг. Элсэлт авах хугацаа нь сургуулиудаасаа шалтгаалаад харилцан адилгүй ч ихэвчлэн 1,5,9 саруудад элсэлтээ авдаг. Канадын элчинд материалаа 3 сарын өмнө өгсөн байх шаардлагатай байдаг тул визэнд орохоос 2 сарын өмнө материал бүрдүүлэлтээ хийх хэрэгтэй.

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Магистр, докторын төлбөр

/ 1 жил/

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1


University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

24,980CAD -33,770CAD

90

7.0

1, 4, 8

саруудад

1,290$-1,475$

2


York University

Toronto,

Ontario

24,527 CAD -35,537 CAD

100

7.5

1, 5, 9

саруудад

1,538$-1,869$

3


University of Toronto

Toronto,

Ontario

36,580 CAD -53,370 CAD

93

7.0

1, 9

саруудад

1,771$- 2,172$

4


University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

27,901 CAD -47,380 CAD

90

6.5

1, 5, 7, 9

саруудад

1,102$-1,429$

5


University of Calgary

Calgary,

Alberta

25,293 CAD -30,739 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

1,141$-1,626$

6


University of Ottawa

Ottawa ON

21,711 CAD -39,729 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

780$-1,152$

7


University of Alberta

Edmonton,

Alberta

20,395 CAD -

44,237 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

631$-750$

8


Queen’s University

Kingston, Ontario

19,813 CAD -

42,000 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

2632

9


University of Victoria

Victoria,

British Columbia

12,927 CAD -

25,425 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

798$-945$

10


Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

17,172 CAD - 31,464CAD

93

7.0

1, 5, 9

саруудад

1,486$-1,612$

11


Mount Royal University

Calgary,

Alberta

18,200 CAD -

19,500 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

940$-1,333$

12


McGill University

Montreal, Quebec

15,942 CAD - 39,750 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

925$ - 1,377$

13


University of Western Ontario

London, Ontario

13,776 CAD -

44,796 CAD

86

6.0

1, 5, 9

саруудад

983$ - 1,562$

14


University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

11,014 CAD -

27,201 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

718$ - 1,363$

15


University of Northern BC

Prince George, British Columbia

22,633 CAD -

36,199 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

733$ - 1,575$

16


Concordia University

Montreal, Quebec

20,138 CAD -

25,900 CAD

90

7

1, 5, 9

саруудад

600$ - 1,619$


Онлайн туслахfb-messenger