slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Канадын бакалаврын сургалт

Их сургуулиуд нь үндсэн 2 семестртэй байдаг бол коллежийн хувьд 3 семестртэй байдаг. Элсэлт авах хугацаа нь сургуулиудаасаа шалтгаалаад харилцан адилгүй ч ихэвчлэн 1,5,9 саруудад элсэлтээ авдаг. Канадын элчинд материалаа 3 сарын өмнө өгсөн байх шаардлагатай байдаг тул визэнд орохоос 2 сарын өмнө материал бүрдүүлэлтээ хийх хэрэгтэй.

Сургуулийн нэр

Байрлал

Бакалаврын төлбөр

/ 1 жил/

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

Centennial College

Toronto,

Ontario

10,000CAD -20,000CAD

84

6.5

1, 5, 9

саруудад

618$-952$

2

SAIT Polytechnic College

Calgary,

Alberta

11,100CAD -18,752CAD

80

6.0

1, 5, 9

саруудад

1,000$-1,192$

3

Alexander College

Vancouver, British Columbia

19,200CAD

80

6.0

1, 5, 7, 9

саруудад

Айлд байрлах-850CAD

4

College of New Caledonia

Prince George, British Columbia

11,000CAD -19,550CAD

80

6.0

1, 9

саруудад

390$-440$

5


University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

24,980CAD -33,770CAD

90

7.0

1, 4, 8

саруудад

1,290$-1,475$

6


York University

Toronto,

Ontario

21,419 CAD -26,781 CAD

83-100

6.5-7.5

1, 9

саруудад

1,538$-1,869$

7


University of Toronto

Toronto,

Ontario

37,130 CAD -44,690 CAD

89-99

6.5

1, 9

саруудад

1,771$- 2,172$

8


University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

29,162 CAD - 48,574 CAD

90

6.5

1, 5, 7, 9

саруудад

1,102$-1,429$

9


University of Calgary

Calgary,

Alberta

21,996 CAD -

36,594 CAD

86-100

6.5-7.0

1, 5, 9

саруудад

1,141$-1,626$

10


University of Ottawa

Ottawa ON

35,265 CAD - 38,328 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

780$-1,152$

11


University of Alberta

Edmonton,

Alberta

20,395 CAD -

44,237 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

631$-750$

12


Queen’s University

Kingston, Ontario

23,621 CAD -27,413 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

2,632$

13


University of Victoria

Victoria,

British Columbia

27,240 CAD -

35,280 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

798$-945$

14


Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

21,614 CAD - 34,140 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

1,486$-1,612$

15


Mount Royal University

Calgary,

Alberta

20,200 CAD -31,449 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

940$-1,333$

16


McGill University

Montreal, Quebec

18,603 CAD -35,482 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

925$ - 1,377$

17


University of Western Ontario

London, Ontario

23,999 CAD -

33,668 CAD

83

6.5

1, 5, 9

саруудад

983$ - 1,562$

18


University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

16,000 CAD - 23,800 CAD

86

6.5

1, 5, 9

саруудад

718$ - 1,363$

19


University of Northern BC

Prince George, British Columbia

17,889 CAD -

33,684 CAD

88

6.5

1, 5, 9

саруудад

733$ - 1,575$

20


Concordia University

Montreal, Quebec

19,802 CAD -

31,407 CAD

90

6.5

1, 5, 9

саруудад

600$ - 1,619$

Дээрх төлбөрт ном сурах бичиг, оюутны үйлчилгээний хураамж, эрүүл мэндийн даатгал зэргийн үнэ төлбөрт ороогүй болно

Онлайн туслахfb-messenger