slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Канадын хэлний бэлтгэл

Хэлний бэлтгэл нь семестреер хичээллэдэг төдийгүй их сургууль үндсэн 2семестртэй байдаг бол коллежийн хувььд 3 семестртэй байдаг. Элсэлт авах хугацаа нь сургуулиудаасаа шалтгаалаад харилцан адилгүй байдаг. Канадын элчинд материалаа 3 сарын өмнө өгсөн байх шаардлагатай байдаг тул визэнд орохоос 2 сарын өмнө материал бүрдүүлэлтээ хийх хэрэгтэй.

Сургуулийн нэр

Байрлал

Хэлний бэлтгэлийн төлбөр

/ 1 c еместр/

Элсэлтийн хугацаа

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

Ерөнхий Англи хэл

IELTS /EAP бэлтгэл

1

Centennial College

Toronto,

Ontario

4,800CAD

14,622CAD

Сар болгон элсэлт авдаг

618$ - 952$

2

SAIT Polytechnic College

Calgary,

Alberta

2,628 CAD

1, 2, 5, 7 саруудад

1,000$ - 1,192$

3

Alexander College

Vancouver, British Columbia

4,680 CAD

1, 5, 7, 9

саруудад

Айлд байрлах-850CAD

4

College of New Caledonia

Prince George, British Columbia

4,700 CAD

1, 5, 9

саруудад

390$ - 440$

5

University of Waterloo

Waterloo,

Ontario

5,204 CAD

1, 4, 8

саруудад

1,290$ - 1,475$

6

York University

Toronto,

Ontario

3,195 CAD

1, 2, 5, 6, 8, 10

саруудад

1,538$ - 1,869$

7

University of Toronto

Toronto,

Ontario

5,655 CAD

1, 4, 7, 9

саруудад

1,771$ - 2,172$

8

University of British Columbia

Vancouver,

British Columbia

6,422 CAD

1, 5, 9

саруудад

1,102$ - 1,429$

9

University of Calgary

Calgary,

Alberta

3,950 CAD

1, 4, 9

саруудад

1,141$ - 1,626$

10

University of Ottawa

Ottawa ON

5,185 CAD

1, 4, 8

саруудад

780$ - 1152$

11

University of Alberta

Edmonton,

Alberta

2,217 CAD

7, 9, 10

саруудад

631$ - 750$

12

Queen’s University

Kingston, Ontario

4,710 CAD

1, 5, 9

саруудад

2632

13

University of Victoria

Victoria,

British Columbia

3,950 CAD

1, 4, 9

саруудад

798$ - 945$

14

Simon Fraser University

Vancouver, British Columbia

2,985 CAD

1, 3, 5, 7, 9, 10

саруудад

1,486$ - 1,612$

15

Mount Royal University

Calgary, Alberta

3,360 CAD

1, 4, 7, 9

940$ - 1,333$

16

McGill University

Montreal, Quebec

2,160 CAD

1, 3, 5, 6, 9, 10

саруудад

925$ - 1,377$

17

University of Western Ontario

London, Ontario

6,512 CAD

1, 5, 9

саруудад

628$ - 866$

18

University of Manitoba

Winnipeg, Manitoba

4,000 CAD

1, 5, 9

саруудад

718$ - 1,363$

19

University of Northern BC

Prince George, British Columbia

4,850 CAD

1, 5, 9

саруудад

733$ - 1,575$

20

Concordia University

Montreal, Quebec

4,525 CAD

1, 5, 9

саруудад

600$ - 1,619$

Дээрх төлбөрт ном сурах бичиг, оюутны үйлчилгээний хураамж, эрүүл мэндийн даатгал зэргийн үнэ төлбөрт ороогүй болно.Сургууль бүрийн нэг семестерийн хугацаа өөр өөр байдаг тул зөвлөхөөс дахин лавлана уу.

Онлайн туслахfb-messenger