slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Австралийн бакалаврын сургалт

Австралийн үндсэн ангийн хувьд сургуулиасаа хамаарч 2,5 саруудад эсвэл 3,7,9 саруудад элсэлтээ авдаг учир 2-3 сарын өмнө бүртгүүлэх хэрэгтэй.


Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Бакалаврын төлбөр

/ 1 жил/

Элсэлтэнд тавигдах

шаардлага

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

1

University of Wollongong

Wollongong

22,000$ – 53,000$

IELTS 6.0

TOEFL 79

776$ - 1,324$

2

The University of Sydney

Sydney, NSW

29,200$ – 42,100$

IELTS 6.5-7.5

560$ – 2,116$

3

Central Queensland University

Sydney, Mackay, Bundaberg, Brisbane, Noosa, Melbourne, Adelaide

20,520$ - 27,600$

IELTS 6.0

TOEFL 75

728$ - 1,160$

4

University of Western Sydney

Sydney, NSW

20,960$ – 26,360$

IELTS 6.5

TOEFL 89

700$ - 1,268$

5

University of Newcastle

Sydney, Newcastle,
NSW

20,080$ - 47,160$

IELTS 6.0-7.0

TOEFL 80-101

628$ - 1,348$

6

University of Canberra

Canberra, ACT
NSW, VIC

18,190$ - 31,030$

IELTS - 6.0

760$ - 1,140$

7

Strathfield College

Sydney

3,500$-7,000$

IELTS - 5.5

Айлд байрлах-

1120AUD

8

Southern Cross University

Sydney, Lismore, Coffs Harbour, NSW
Gold Coast

17,600$ - 23,520$

IELTS 6.0-7.5

780$ - 900$

9

Monash University

Melbourne, VIC

26,600$ – 65,400$

IELTS 6.5

TOEFL 79

860$ – 1,316$

10

University of Technology

Sydney, NSW

19,840$ – 34,080$

IELTS 6.0-7.0

TOEFL 60-94

760$ - 1,560$

11

Macquarie University

Sydney, NSW

28,080$ – 33,000$

IELTS 6.5

TOEFL 83

580$ – 1,516$

12

La Trobe University

Sydney, NSW
Melbourne, Bendigo, Wodonga, Mildura, Shepparton, Beechworth, VIC

22,400$ - 33,350$

IELTS 6.0

TOEFL 60

546$ - 1,166$

13

Curtin University

Sydney, NSW

26,600$ - 36,400$

IELTS 6.5

560$ - 1,380$

14

Australian Catholic University

Sydney, NSW Ballarat, Melbourne, VIC,
Brisbane, QLD, Canberra, ACT, Strathfield, North

19,040$ - 30,880$

IELTS 6.0-7.0

1,000$-1,200$

15

Charles Sturt University

Sydney, NSW

21,600$ - 50,400$

IELTS 6.0

TOEFL 80

788$ - 1,204$

16

Griffith University

Gold Coast, Logan, Mt. Gravatt, Nathan, South Bank, QLD

19,600$ - 28,240$

IELTS 6.5

TOEFL 79

756$ - 1,352$

17

Sunshine Coast University

Sunshine Coast, QLD

18,800$ - 23,500$

IELTS 6.0-7.5

TOEFL 86-115

784$ - 1,000$

18

University of Tasmania

Hobart, TAS

18,496$ - 53,304$

IELTS 6.0

584$ - 852$

19

International College of Management

Sydney, NSW

21,200$ - 28,417$

IELTS 6.0

TOEFL 60

1,224$-1,624$

20

Australian National University

Canberra, ACT

31,989$ - 40,111$

IELTS 6.5

TOEFL 80

1,055$ - 1,536$

21

Bond University

Robina QLD

37,046$ - 37,856$

IELTS 6.0 – 6.5

1,358$ - 1,558$

22

Charles Darwin University

Casuarina, NT

22,880$ - 25,840$

IELTS 6.0

TOEFL 60

740$ - 1,232$

23

Charles Sturt University

Sydney, Melbourne, NSW

21,600$ - 50,400$

IELTS 6.0

TOEFL 80

788$ - 1,204$

24

Curtin University

Bentley, WA

32,800$ - 34,800$

IELTS 6.0

TOEFL 79

632$ - 1,492$

25

Edith Cowan University

Joondalup,WA

27,450$ – 30,000$

IELTS 6.0

TOEFL 80

792$ - 1,252$

26

Flinders University

Bedford Park, SA

26,600$ - 32,600$

IELTS 6.0

TOEFL 80

1,212$ - 1,552$

27

James Cook University

Townsville City, QLD

26,500$ - 31,000$

IELTS 6.0

TOEFL 80

840$ - 1,276$

28

Murdoch University

Murdoch, WA

28,600$ - 32,400$

IELTS 6.0

TOEFL 80

692$ - 1,493$

29

Queensland University of Technology

Brisbane City, QLD

30,600$ - 36,200$

IELTS 6.0

TOEFL 80

600$ - 2,000$

30

Swinburne University of Technology

Hawthorn, VIC

26,480$ - 31,120$

IELTS 6.0

TOEFL 80

1,000$ - 1,476$

31

University of Adelaide

Adelaide, SA

30,500$ - 34,500$

IELTS 6.0 – 6.5

TOEFL 80 - 90

1,122$ -1,209$

32

Federation University Australia

Mount Helen, VIC

22,700$ - 27,200$

IELTS 6.0

TOEFL 79

680$ - 1,160$

33

RMIT University

Kew, VIC

27,120$ - 34,800$

IELTS 6.0

TOEFL 80

762$ - 1,200$

34

University of Melbourne

Melbourne, VIC

26,722$ - 40,256$

IELTS 6.0 – 7.0

TOEFL 80 - 100

1,160$ - 2,420$

35


University of New England

Armidale NSW

23,024$ - 28,016$

IELTS 6.0

TOEFL 80

600$ - 1,200$

36

University of New South Wales

Sydney, NSW

32,400$ - 40,320$

IELTS 6.0

TOEFL 80

892$ - 2,036$

37

University of Notre Dame Australia

Fremantle, WA

24,568$ - 33,853$

IELTS 6.0

TOEFL 80

956$ - 1,004$

38

University of Queensland

St Lucia, QLD

29,760$ - 36,840$

IELTS 6.0

TOEFL 80

1,080$ - 1,325$

39

University of South Australia

Adelaide, SA

28,400$ - 31,500$

IELTS 6.0

TOEFL 80

796$ - 1,532$

40

University of Southern Queensland

Darling Heights, QLD

23,940$ - 24,969$

IELTS 6.0

TOEFL 80

984$ - 1,321$

41

University of Technology, Sydney

Ultimo, NSW

27,504$ - 34,992$

IELTS 6.0

900$ - 1,220$

42

The University of Western Australia

Crawley, WA

32,230$ - 38,290$

IELTS 6.0

1,400$ - 1,620$

43


Victoria University

Melbourne, VIC

24,900$ - 26,940$

IELTS 6.0

1,000$ - 1,220$

Дээрх төлбөрт ном сурах бичиг, оюутны үйлчилгээний хураамж, эрүүл мэндийн даатгал зэргийн үнэ төлбөр ороогүй болно / Өөрчлөгдөх боломжтой/Онлайн туслахfb-messenger