slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

АНУ-ийн бакалаврын сургалт

АНУ-ын их сургуулиуд нь үндсэн 2 семестртэй байдаг бол коллежуудын хувьд 3 семетртэй байдаг. Коллежийн элсэлт 1,3,6,9 саруудад явагддаг ба их сургуулийн ангиуд ихэвчлэн 1,5,9 саруудад хичээл эхэлдэг тул дээрх хугацаанаас 4-5 сарын өмнө сургуульдаа бүртгүүлэх нь зүйтэй.

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Бакалаврын төлбөр

( Хичээлийн жилийн хагас жилээр тооцсон болно )

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтэнд тавигдах шаардлага

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

TOEFL IBT

IELTS

1

California State University, Chico

Chico,

California

8,831$

8,1

саруудад

61

6.0

1,171$-1,686$

2

California State University, Eastbay

Hayward,

California

7,746$

9, 1, 3, 6 саруудад

61

6.0

1,132$-1,290$

3

California State University, Long beach

Long beach, California

7,694$

8, 1, 3, 6 саруудад

61

6.0

1,297$-1,494$

4

California State University, Sacramento

Sacramento , California

7,200$

8, 1, 3, 6 саруудад

64

6.5

600$-1,200$

5

Arizona State University

Tempe,

Arizona

12,392$

8,1,5

саруудад

61

6.0

1,087$-1,635$

6

University of Tennessee

Knoxville, Tennessee

15,459$

8, 1, 5

саруудад

70

6.5

1,008$-1,516$

7


University of Illinois

Chicago,

Illinois

10,550$

8, 1, 5

саруудад

80

6.5

1,187$-1,277$

8

Washington State University

Pullman,

Washington,

12,250$

8, 1, 5

саруудад

79

6.5

1,380$-1,966$

9

University of Northern Iowa

Cedar Falls,

Iowa

9,650$

8, 1, 5

саруудад

79

6.0

487$-861$

10

Murray State University

Murray,

Kentucky

10,356$

8, 1, 5

саруудад

71

6.0

728$-1,380$

11

University of North Carolina, Charlotte

Charlotte, North Carolina

16,958$

8, 1, 5

саруудад

100

7.0

985$-1,538$

12

University of Arkansas

Fayetteville, Arkansas

11,584$

8, 1, 5

саруудад

79

6.5

574$-1,030$

13

Iowa State University

Ames,

Iowa

10,481$

8, 1, 5

саруудад

71

5.5

530$-954$

14

University of Florida

Gainesville, Florida

14,329$

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

759$-1,315$

15

Indiana University, Bloomington

Bloomington, Indiana

17,123$

8, 1, 5

саруудад

105

7.5

787$-2,510$

16

Salem State University

Salem, Massachusetts

7,500

8, 1, 5

саруудад

80

6.0

573$-1,075$

17

University of Nevada

Reno,

Nevada

7,845$

8, 1, 5

саруудад

61

6.0

578$-1,675$

18

Missouri State University

Springfield, Missouri

7,060$

8, 1, 6

саруудад

79

6.0

457$-1,240$

19

University of Utah

Salt Lake City, Utah

12,138$

9, 1, 5

саруудад

80

6.5

304$-1,000$

20

University of California, Los Angeles

Los Angeles, California

19,800$

9, 1, 3

саруудад

83

7.0

447$-1,710$

21

California State University, Dominguez Hills

Carson, California

9,390$

8,1

саруудад

61

5.5

701$-968$

22

California State University

Fullerton, California

15,369$

8,1,5

саруудад

61

5.5

1,033$-1,274$

23

University of Colorado, Boulder

Boulder, Colorado

19,943$

8,1

саруудад

75

6.5

755$-850$

24

University of Washington, Seattle

Seattle,

Washington

16,866$

9,1,3,6 саруудад

76

6.0

642$-1,237$

25

University of Illinois, Springfield

Springfield, Illinois

13,200$

8,1,6

саруудад

61

6.0

683$-1,705

26

University of Minnesota

Minneapolis

13,639$

9,1

саруудад

79

6.5

830$-1043$

27

University of Louisville

Louisville, Kentucky

12,323$

8,1,5

саруудад

79

6.5

646$-1738$

28

University of California, San diego

La Jolla, California

19,033$

9,1,3

саруудад

83

7.0

1,082$-1,259$

29

University of Southern California

Los Angeles, California

25,105$

9,1,3

саруудад

83

7.0

928$-1,004$

30

University of Kentucky

Lexington, Kentucky

13,167$

8,1,5,6 саруудад

71

6.0

821$-998$

31

California State University, Los Angeles

Los Angeles, California

12,389$

8,1

саруудад

61

5.5

576$-927$

32

California State University, Pomona

Pomona, California

9,068$

9,1,7,3 саруудад

71

6.0

1,687$-1,899$

33

University of California, Riverside

Riverside, California

13,964$

9,1,6

саруудад

80

6.5

1,005$-2,010$

34

University of California, Irvine

Irvine, California

18,727$

9,1,3

саруудад

80

6.5

1,345$-1,780$

35

University of Oregon

Eugene, Oregon

15,444$

9,1,3,6 саруудад

61

6.0

1,274$-1,447$

36

University of Idaho

Moscow, Idaho

10,512$

8,1,5

саруудад

70

6.0

1,058$-1,534$

37

Portland State University

Portland, Oregon

11,659$

9,1,4

саруудад

71

6.0

563$-963$

38

University of Montana

Missoula, Montana

11,523$

8,1,5

саруудад

70

6.0

642$-829$

39

University of Wyoming

Laramie, Wyoming

13,093$

9,1

саруудад

71

6.0

499$-730$

40

University of Nebraska, Lincoln

Lincoln, Nebraska

11,470$

8,1,5

саруудад

70

6.0

723$-1,197$

41

University of Nebraska, Omaha

Omaha, Nebraska

7,704$

8,1,5

саруудад

61

6.0

575$-616$

42

Kansas State University

Manhattan, Kansas

6,364$

8,1,6

саруудад

79

6.5

816$-1,161$

43

Illinois State University

Normal, Illinois

17,772$

8,1,5,6 саруудад

79

6.5

889$-1,520$

44

Western Michigan University

Kalamazoo,

Michigan

14,448$

9,1,5

саруудад

61

6.0

794$-1,998$

45

Ohio State University

Columbus, Ohio

13,601$

8,1,5

саруудад

79

6.5

1,021$-1,312$

46

Ohio University

Athens, Ohio

10,461$

8,1,5

саруудад

61

6.0

1,025$-1,349$

47

Texas A&M University, Kingsville

Kingsville, Texas

9,055$

8,1,6

саруудад

61

-

565$-1,289$

48

Texas State University

San Marcos, Texas

9,083$

8,1,6

саруудад

78

6.5

1,230$-1,383$

Дээрх төлбөрт ном сурах бичиг, оюутны үйлчилгээний хураамж, эрүүл мэндийн даатгал зэргийн үнэ төлбөрт ороогүй болно


Онлайн туслахfb-messenger