slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Yeonsung University
Сургуулийн зэрэглэл: 11

Вэб сайт: www.yeonsung.ac.kr
Yeonsung  шинжлэх ухааны их сургууль нь анх 1977 онд техник технологиор мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж, Солонгос орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах үүднээс байгуулагдсан. Anyang  шинжлэх ухааны их сургууль нь одоогийн байдлаар 7-н их сургууль, 28-н мэргэжлийн анги, 7000 орчим оюутан залуус, 500 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгчтэй байна.

Онлайн туслахfb-messenger