slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Seoul National University of Science and Technology
Сургуулийн зэрэглэл: 1

Вэб сайт: www.seoultech.ac.kr
Сөүлийн Шинжлэх ухаан технологийн улсын их сургууль нь 1910 оны 4-р сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд сүүлийн 100 гаруй жил чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэсээр өнөөдрийг хүрсэн билээ. Өнгөрсөн хугацаанд сургуулийн маань тогтолцоо хэд хэдэн удаа өөрчлөгдөж 2012 онд Сөүлийн нэгдсэн сургууль болсон. 

    Сөүлийн Шинжлэх ухаан технологийн улсын их сургууль  нь Инженерийн сургууль, Мэдээлэл  харилцаа холбооны сургууль, Био Эрчим хүчний их сургууль , Дүрслэх урлагийн сургууль, Хүмүүнлэгийн болон нийгмийн ухааны сургууль, Цөмийн технологи менежментийн сургууль гэсэн салбар сургуулиудтай бөгөөд бакалавр, магистр докторын сургалтанд нийт 103,000 оюутан суралцаж байна.

Онлайн туслахfb-messenger