slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
INHA University
Сургуулийн зэрэглэл: 6

Вэб сайт: http://www.inha.ac.kr
Inha их сургуулийг 1954 оны 4-р сард Зүүн Азийн тэргүүлэх сургууль болгох зорилготойгоор тухайн үеийн ерөнхийлөгч байсан И Син Ман докторын санаачлагаар байгуулсан юм. 2011 оны байдлаар бакалаврын зэрэг олгох 12 бие даасан салбар сургуульд 56 мэргэжлээр, магистр болон докторын зэрэг олгох 8 салбар сургуульд 83 мэргэжлээр тус тус бэлтгэн гаргадаг. Нийт 1799 багш, 21457 гаруй оюутантай бөгөөд дэлхийн 38 орны 174 сургуультай оюутан солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх зэргээр хамтарч ажилладаг.

Онлайн туслахfb-messenger