slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Ajou University
Сургуулийн зэрэглэл: 16

Вебсайт: www.ajou.ac.kr

Солонгосын шинчлэл болон үйлдвэржилт цэцэглэн хөгжиж байсан 1971онд Солонгос болон Франц улс хоорондын боловсролын бизнесээр дамжуулан технологи, соёлыг солилцохын тулд Солонгос·Францын технологийн сургуулийг бүтээн байгуулах тал дээр харилцан тохиролцсон. Тус хэлэлцээрийг үндэслэн 1973оны 3сард AJOU дээд сургууль байгуулагджээ.Одоо нийт 14520 оюутан суралцаж байна.  

Инженер, мэдээлэл холбоо, анагаах,  менежмент, олон улсын салбар мэргэжлүүдээрээ шилдэгт тооцогддог сургууль юм.


Онлайн туслахfb-messenger