slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
University of Waterloo
Сургуулийн зэрэглэл: 5

Вэб сайт: https://uwaterloo.ca/

Анх 1957 онд 74 оюутантай үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан University of Waterloo нь 2012 оны байдлаар 30,000 бакалаврын оюутнууд, 5100 магистрын оюутнуудтай болсон байна. Мөн нийт магистрын төгсөгчдийн 34%, бакалаврын төгсөгчдийн 12% нь олон улсын оюутнууд байна. 

Waterloo нь шинжлэх ухаан, инженер, эрүүл мэнд, байгаль орчин, соёл, нийгмийн шинжлэх ухааны дэвшилтэт судалгаа зэрэг салбаруудад мэргэжилтэн бэлтгэхдээ шилдэг сургуулиудын нэг.

Онлайн туслахfb-messenger