slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Edu-Line LLC Хэлний бэлтгэлийн сургууль
Сургуулийн зэрэглэл: 1

 
    World English Language Training School буюу WELTS англи хэлний сургууль нь 2011 онд Сэбу хотод байгуулагдан одоогоор 100 гаруй багш ажилчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Азийн оюутнуудад зориулан эрчимжүүлсэн сургалтыг санал болгодог ба Америк, Филиппин багш нартайгаараа давуу талтай.

Онлайн туслахfb-messenger