slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Hanseo University
Сургуулийн зэрэглэл: 4

Вэб сайт: www.hanseo.ac.kr
Hanseo их  сургууль  нь 1992 онд байгуулагдсан нисэхийн сургууль бөгөөд “Бүтээлч санаачилгатай, ирээдүйд нийгмийг удирдах итгэлтэй боловсон хүчинг бэлтгэх, та бүхний мөрөөдлийг биелүүлж,  гэрэл гэгээтэй ирээдүйг нээхэд туслахыг хүсэж байна.” гэсэн уриатайгаар ажилладаг.
Нийт 13,000 гаруй оюутан сурагчтай, 2011 оны байдлаар 7,776 оюутан бакалаврт, 509 оюутан магистр, докторт сурч байна. Hanseo их сургууль нь Америк, Энэтхэг, Япон, Хятад гэх зэрэг дэлхийн 40 гаруй улс орны их дээд сургуультай хамтран ажиллаж солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
Hanseo их сургууль нь 7 –н салбар сургуультай бөгөөд улсдаа цорын ганц онцлог шинжтэй их сургуулиар шалгарч байсан удаатай.

Онлайн туслахfb-messenger