slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Wayne State College
Сургуулийн зэрэглэл: 0

Вэб сайт: https://www.wsc.edu/site/
Байршил: Wayne, Nebraska

Сургуулийн зэрэглэл: 84 (tie), Regional Universities (Midwest) 

Байгуулагдсан огноо: 1909

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Сэтгэл судлал , Биологи / Биологийн шинжлэх ухаан, Эрүүгийн эрх зүйн / аюулгүй байдлын судалгаа , Байгууллагын зан төлөв судалгааны ангиуд

Төлбөр: $8,400/жил 

Элсэлт: 6, 10 болон 3-р сар 

Онлайн туслахfb-messenger