slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Anyang University
Сургуулийн зэрэглэл: 9

Вэб сайт: http://www.anyang.ac.kr/eng/

Anyang их сургууль нь анх 1948 онд Ким Чи Сонь сүмийн ахлагчийн санаачилгатайгаар байгуулагдаж 1952 онд Библийн сургуулиа явуулах зөвшөөрлөө авсан. 1969 онд Батлан хамгаалах яамны цэргийн сургуулилтын тогтсон сургуулиар зөвшөөрөгдөж 1981 онд 4 жилээр их дээд сургуулийн сургалтаа явуулах эрхээ авсан бөгөөд 1993 онд Солонгосын Библийн их сургууль гэж нэрээ өөрчилсөн. 1995 оны 3-р сард одоогийн Anyang их сургууль болсон ба 2000 онд энгийн магистрын ангиа нээсэн.

Онлайн туслахfb-messenger