slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
South Dakota State University
Сургуулийн зэрэглэл: 0

Вэб сайт: https://www.sdstate.edu/

Байршил: Brookings, South Dakota 

Сургуулийн зэрэглэл: National Universities #181

Байгуулагдсан огноо: 1881

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Тодорхойгүй

Төлбөр: $9,795/жил 

Элсэлт: 6 болон 11-р сар 


Онлайн туслахfb-messenger