slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Northern State University
Сургуулийн зэрэглэл: 47

Вэб сайтhttp://www.northern.edu/

Байршил: Aberdeen, South Dakota 

Сургуулийн зэрэглэл: Regional Colleges (Midwest) #47

Байгуулагдсан огноо: 1901

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Бизнес , Менежмент, Маркетинг , Боловсрол, Нийгмийн шинжлэх ухаан, Биологийн болон Био-анагаах ухааны шинжлэх ухааны ангиуд

Төлбөр: $9,563/жил 

Элсэлт: 6-р сарын 15 


.
Онлайн туслахfb-messenger