slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
West Texas A&M University
Сургуулийн зэрэглэл: 80

Вэб сайт: http://www.wtamu.edu/

Байршил: Canyon, Texas 

Сургуулийн зэрэглэл: Regional Universities (West) #80

Байгуулагдсан огноо: 1910

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Бизнес, Менежмент, Маркетинг, Либерал Соёл, Шинжлэх ухаан, Ерөнхий судлал, Хүмүүнлэг, Хөдөө аж ахуй, Хөдөө аж ахуйн

Төлбөр: $7,629/жил 

Элсэлт: 3, 6 болон 11-р сар 

.
Онлайн туслахfb-messenger