slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Bemidji State University
Сургуулийн зэрэглэл: 99

Вэб сайт: http://www.bemidjistate.edu/

Байршил: Bemidji, Minnesota

Сургуулийн зэрэглэл: Regional Universities (Midwest) #99

Байгуулагдсан огноо: 1919

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Бизнес, Маркетинг, Менежмент, Боловсрол, биологи, био-анагаах гэх мэт  

Сургалтын төлбөр (дунджаар): $8,134/жил

Элсэлт: 1 болон 8-р сар

.
Онлайн туслахfb-messenger