slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Minot State University
Сургуулийн зэрэглэл: 106

Вэб сайт: http://www.minotstateu.edu/

Байршил: Minot, North Dakota

Сургуулийн зэрэглэл: Regional Universities (Midwest) #106

Байгуулагдсан огноо: 1913

Эрэлттэй мэргэжлийн ангиуд: Бизнесийн Удирдлага, бага ангийн багш, нийгмийн ажилтан, сувилагч, эрүүгийн эрх зүй

Төлбөр: $6,226-$7,820/жил

Элсэлт: 1 болон 8-р сар 

Онлайн туслахfb-messenger