slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Seoul National University
Сургуулийн зэрэглэл: 3

Вэб сайт: http://www.snu.ac.kr
Сөүлийн их сургууль нь анх 1945 оны 11 сард 100 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа болон сургалтаа эхлүүлэх саналаа тавьж байсан. Ингээд 1946 оны 8 сард Сөүлийн их сургууль маань байгуулагдсан талаарх хууль тунхаглагдаж 10 сард 9 факультеттай байгуулагдсан. Түүнээс хойш сөүлийн их сургууль нь 16 салбарын 84 тэнхим факультетыг шинээр нээжээ. 

Онлайн туслахfb-messenger