slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Meric Japanese Language School
Сургуулийн зэрэглэл: 0

Вэб сайт:http://www.meric.co.jp/meric/en

    Мэрик Япон хэлний сургууль нь 1992 онд байгуулагдсан. Осака хотод байрладаг. Японоос гадна Хятад, Солонгос, Вьетнамд япон хэлний бэлтгэл болон боловсролын байгууллагуудтай. Зөвхөн хэлний бэлтгэл бус, цаашдаа боловсролоо дээшлүүлэн бакалавр, магистр суралцах сонирхолтой оюутнуудад зөвлөгөө өгөх, элсэлтийн ярилцлагад бэлдэх төвтэй.

    Мэрик Япон Хэлний Сургуулийн давуу талууд:

  • Жил бүрийн 5 сард Kansai-д байрлах томоохон их сургуулиуд руу танилцах аялал хийдэг.
  • Жил бүрийн 8 сард 100 гаруй коллеж, их сургуулиудын ажилчид ирж семинар хийдэг
  • EJU-ийн орон даяарх болон кампус доторх туршилтын шалгалтуудыг авдаг. /Жилд орон даяар 2 удаа, кампус доторх 4 удаа/

Сурагчдад байр олох, гар утас авах, виз солиулах зэрэгт тусалдаг.

Онлайн туслахfb-messenger