slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Alexander College
Сургуулийн зэрэглэл: 3

    Alexander коллеж нь 2 жилийн сургалттай хувийн коллеж юм. Канад улсад суралцахаар мөн Канадын соёл боловсролтой танилцахаар анх удаа ирсэн оюутан сурагчдад зориулсан Их сургуульд элсэн ороход бэлдэх хичээл (EAP), Их сургуульд элсэн орох (UT), Аццоциат зэрэг (Associate Degree) гэсэн сургалтыг явуулдаг. Alexander Коллеж нь 2006 оны 6 сарын 22 ны өдөр British Columbia мужийн боловсролын яамны (Minister of Advanced Education) зөвшөөрлийг авсан. 

Онлайн туслахfb-messenger