slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Sait Polytechnic
Сургуулийн зэрэглэл: 2

Веб Сайт: http://www.sait.ca/

    The Southern Alberta Institute of Technology буюу SAIT Polytechnic коллеж нь 1916 онд байгуулагдсан. Калгари хотын төвөөс холгүй орших ба гол кампусаас гадна хоолны урлаг, дүрслэх урлагийн кампусуудтай.

SAIT Polytechnic коллеж нь Калгари муждаа хамгийн анх байгуулагдсан улсын коллеж юм. Технологи, Бизнес худалдаа, Барилга угсралт, Энерги, Мэдээллийн технологи, хоол хүнсний урлаг, уйлдвэрлэл ба автоматжуулалт гэх мэт 90 гаруй мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулдаг 8 сургуультай ба жилд 75,000 орчим оюутнуудад мэргэжил эзэмшүүлдэг байна.

Энэхүү коллеж нь зөвхөн мэдлэг биш чадвар эзэмшүүлэхэд тулгуурласан сургалт санал болгодгоороо давуу талтай. Бизнесийн сургуулийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь 95% байдаг нь ажил олгогчдын эрэлтэд нийцсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэгтэй нь шууд холбоотой.

Онлайн туслахfb-messenger