slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
WESLI
Сургуулийн зэрэглэл: 0

Веб Сайт: http://www.wesli.com/

    Wisconsin English Second Language Institute (WESLI) нь Wisconsin мужийн Мадисон хотын төвд байрладаг бөгөөд 1981 онд байгуулагдсан хувийн хэлний сургууль юм. Жил бүр англи хэлний оноо болон чадвараа сайжруулах зорилгоор гадаадын 30 гаруй орны оюутнууд ирж суралцдаг. WESLI нь ерөнхий англи хэлний бэлтгэлээс гадна бизнесийн англи хэл, их сургуульд, элсэх англи хэлний бэлтгэлийг хичээллүүлдэг.

Онлайн туслахfb-messenger