slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
University of Wollongong
Сургуулийн зэрэглэл: 6

Веб Сайт: https://www.uow.edu.au/index.html

    Wollogong их сургууль нь 1951 онд анх байгуулагдсан. Австралийн Воллонгон хотод байрладаг. 2012 онд Times Higher Education-ий 50 жилээс бага хугацаагаар үйл ажиллагаагаа явуулж буй дэлхийн шилдэг 100 их сургуулийн жагсаалтын 33-т буюу Австралийн их сургуулиудаас 1-д, 2012 оны QS-ийн шилдэг 50 их сургуулийн 30-д тус тус бичигдэж байсан. 2013 оны шилдэг 30 их сургуулийн товхимолд байраар хангагдсан байдал, суралцагчдын сэтгэл ханамж зэрэг үзүүлэлтүүдээрээ 13 жилийн туршид 5 од хүртсэн сургууль юм. 

Онлайн туслахfb-messenger