slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Deakin University Australia
Сургуулийн зэрэглэл: 7

Веб Сайт: http://www.deakin.edu.au/
    Deakin их сургуулийн англи хэлний институт нь Австралийн хамгийн дэвшилтэт хэлний төв юм. Deakin их сургуулийн дотуур байранд байрлаж элсэлтийн шалгалтад бэлтгэхэд зориулагдсан олон төрлийн сургалтуудтай ба 1998 оноос эхлэн Англи хэлний бүтэн цагийн курсдээ явуулж эхэлсэн. Deakin их сургуулийн Англи хэлний Институт нь Англи хэлний анхан шатнаас эхлээд дээд шат хүртэлх бүх төрлийн хүрээг хамарсан сургалттай. Сургалтад хамрагдсанаараа гадаад суралцах болон оюутан солилцооны хөтөлбөрт шууд хамрагдах боломжтой. 

Онлайн туслахfb-messenger