slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
AICE college
Сургуулийн зэрэглэл: 34

1. Байгуулагдсан он: 1992
2. Байршил: Сидней хотод байрладаг
3. Гадаад харилцаа: 20 гаруй улсын их дээд сургуулиудтай харилцдаг. Солонгос, БНХАУ, Япон, Тайвань, ОХУ, Вьетнам, Бразил, Энэтхэг, Португали, Монгол зэрэг улсуудын боловсролын төлөөлөгчидтэй албан ёсны хамтын ажиллагаатай. 
4. Оюутны тоо: 15,000 гаруй оюутантай
5. Анги дүүргэлт: Нэг ангид 12-16 оюутан суралцана.

Онлайн туслахfb-messenger