slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Yonsei University
Сургуулийн зэрэглэл: 5

Вэб сайт: http://oia.yonsei.ac.kr/
Yonsei их сургуулийн үндэс суурийг анх 1885 онд Хорас Грант Андервүүд үүсгэн байгуулаад 1899 онд солонгосын анхны анагаах ухааны сургууль болох Жэжүнвон анагаах ухааны сургууль болгон байгуулжээ. Гол дагадаг сургаал нь чин үнэн болон эрх чөлөө. 
1904 онд Л.Х.Сэбрансаас авсан хандивын хөрөнгөөр Сэбрансын нэрэмжит эмнэлгийг байгуулж анагаах ухааны сургалтын төв болгожээ. 

Онлайн туслахfb-messenger