slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Hankyong National University
Сургуулийн зэрэглэл: 13

Вэб сайт: http://www.hankyong.ac.kr/
    Солонгосын газар тариалангийн чиглэлийн хамгийн том улсын сургууль болох Hankyong их сургууль нь 1939 онд анх байгуулагдсан ба 3 салбар сургууль, 30 гаруй мэргэжлээр  Бакалавр, Магистрын ангидаа элсэлт аван шилдэг боловсон хүчин бэлтгэж байна. 
    Солонгосын их дээд сургуулийн жагсаалтаар 60—р байранд жагссан ба газар тариалангийн  чиглэлээр тэргүүний сургууль юм.  
Гадаад харилцааны хувьд Америк, Англи, Орос, Австрали, Хятад, Япон зэрэг 20 гаруй орны их дээд сургуультай хамтын ажиллагаатай ба эдгээр сургуулиудтай оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
    Hankyong их сургууль нь Солонгосын Кёнги аймгийн Ансон хотод байршдаг ба уг хот маань Сөүл хоттой залгаа хот төдийгүй хөгжлийн хувьд Сөүлтэй адил юм. Цаг агаарын хувьд зундаа 25,9 градус, өвөлдөө -2,2 градус байдаг.

Онлайн туслахfb-messenger