slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Chungbuk National University
Сургуулийн зэрэглэл: 7

Вэб сайт: www.chungbuk.ac.kr
1951 оны 5 сарын 27-нд анх 2 жилийн сургалттайгаар байгуулагдсан бөгөөд 1956 оны 4 сарын 23-нд Chungbuk улсын их сургууль болон нэрээ өөрчилсөн. Chungbuk улсын их сургууль нь 13-н их дээд сургууль, 8-н магистр, докторын сургууль, 34-н судалгаа хүрээлэнгийн газартай бөгөөд 709 багш, 28000 гаруй оюутан сурагчтай. Тус сургууль нь Америк, Орос, Япон, Англи, Франц, Канад, Белорус, Филиппин, Энэтхэг, Аргентин, Испани, Чили, Унгар гэх мэт дэлхийн 30 гаруй орны 76 сургуультай хамтран ажилладаг.

Онлайн туслахfb-messenger