slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Япон улсын сургуулиудын элсэлтийн нөхцөл


Сургалт
Элсэлтийн хугацаа
Оноо шаардлагатай юу?
Хэлний бэлтгэл
Хавар 4 сард, Зун 7 сард,  Намар 10 сард, Өвөл 1 сард элсэлттэй 

Анхан суралцагчдад шаардлагагүй.

Япон хэлний сургалтанд суусан сертификат
Бакалавр
4, 9 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой.

1. Оноотой бол IBT 85  PBT TOFEL 570      IELTS 6.0 EJU JLPT

2. Элсэлтийн шалгалт өгөх

3. Элсэлтийн ярилцлагад орох

Магистр
4, 9 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой.
Сургууль бүрийн элсэлтийн шаардлага өөр байдаг


Онлайн туслахfb-messenger