slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Америк улсын сургуулиудын элсэлтийн нөхцөл


Төрөл
Элсэлтийн хугацаа
Оноо шаардлагатай юу?
Хэлний бэлтгэл
Намар 9 сар, өвөл 1 сар, зун 5-6 сард элсэлттэй
Анхан суралцагчдад шаардлагагүй
Шаардлагагүй
Дипломын сургалт
Намар 9 сар, өвөл 1 сар элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
IBT 61, IELTS 5.5 аас дээш байх
Бакалавр

Намар 9 сар, өвөл 1 сар элсэлттэй

Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
IBT 65, IELTS 6.0 аас дээш байх

Магистр

Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой

Оноотой бол IBT 80, IELTS 6.5 аас дээш байх

GMAT шалгалт


Шалгалтын нэрс Дэлгэрэнгүй Тайлбар Оноо
TOEFL /Test of English Foreign Language/ - IBT Internet Based Test,TOEFL

Интернет буюу компьютер дээр үндэслэн өгдөг TOEFL- ийн англи хэлний шалгалт

юм.

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-29
30-64
65-78
79-120
TOEFL /Test of English Foreign Language/ - PBT Paper Based Test,TOEFL

Цаасан дээр тулгуурлан өгдөг TOEFL-ийн шалгалт

юм.

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-393
397-510
550-587
640-677
IELTS International English Language Test

Уг шалгалт нь TOEFL-ийн шалгалттай адилхан ба голдуу Европын оронд

хүлээн зөвшөөрөгддөг

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-0.25
3-5
6-8
8.5-9
GMAT Graduate Management Admission Test

Магистрын зэргээр суралцах оюутнууд их, дээд

сургуульд элсэхдээ өгдөг шалгалт юм.,Голдуу бизнесийн чиглэлээр суралцах оюутан энэ шалгалтыг өгдөг.

1. Тоон шинжилгээний шалгалт
2. Аналитик бичгийн шалгалт
3. Эргэцүүлэн дүгнэх ур чадвар
4. Ярианы ур чадвар

Авах оноо: 200-800
SAT Scholastic Aptitude Test Коллежид элсэхдээ өгдөг шалгалт 1. Математикийн шалгалт
2. Эссэ бичлэгийн шалгалт
3. Уншлага

Авах хамгийн дээд оноо: 2400 ба 1600-аас дээш авбал тэнцэнэ.
Онлайн туслахfb-messenger