slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Австрали улсын сургуулиудын элсэлтийн нөхцөл


Төрөл
Элсэлтийн хугацаа
Оноо шаардлагатай юу?
Хэлний бэлтгэл
Даваа гараг бүр элсэлттэй
Анхан суралцагчдад шаардлагагүй
Шууд IELTS бэлтгэлд орох бол 4.5 аас дээш байх
Дипломын сургалт
Сар бүр элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IELTS 5.5 аас дээш байх
Бакалавр 
1, 7, 11 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IBT 80, PBT 550, IELTS 6.0 аас дээш байх
Магистр
1, 7, 11 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IBT 92, PBT 580, IELTS 6.5 аас дээш байх


Онлайн туслахfb-messenger