slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Солонгос улсын сургуулиудын элсэлтийн нөхцөл

Сургалт

Элсэлтийн хугацаа

Ерөнхий шаардлага

Тайлбар

Адестатын голч дүн
Дипломын голч дүн
TOPIK

Хэлний бэлтгэл

Хавар 3 сар, зун 6 сар, намар 9 сар, өвөл 12сард элсэлттэй

80-аас дээш байх
2.3- аас дээш байх

TOPIK-ийн шалгуур тавихгүй бөгөөд түвшин тогтоох шалгалт өгч өөрийн тохирох түвшинд орно
Бакалавр

Хавар 3 сар, намар 9 сард элсэлттэй

80-аас дээш байх
- TOPIK 3-аас дээш байх

Эцэг эх нь Солонгост хууль бусаар оршин суудаггүй байх

Магистр
- 2.3- аас дээш байх
TOPIK 4-өөс дээш байх

Онлайн туслахfb-messenger