slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Канад улсын сургуулиудын элсэлтийн нөхцөл

Төрөл
Элсэлтийн хугацаа
Оноо шаардлагатай юу?
Хэлний бэлтгэл
Сар тутам элсэлттэй
Анхан суралцагчдад шаардлагагүй
Шууд IBT, IELTS бэлтгэлд орох бол IBT 30, PBT 395,IELTS 3.0 аас дээш байх
Коллежийн зэрэг
9,1,5 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IBT 80, PBT 550, IELTS 6.0 аас дээш байх
Бакалавр
9,1,5 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IBT 88, PBT 580, IELTS 6.5 аас дээш байх
Магистр
9,1 сард элсэлттэй
Англи хэлний оноогүй бол хэлний бэлтгэлээр дамжих боломжтой
Оноотой бол IBT 90, PBT 600, IELTS 7.0 аас дээш байх


Шалгалтын нэрс Дэлгэрэнгүй Тайлбар Оноо
TOEFL /Test of English Foreign Language/ - IBT Internet Based Test,TOEFL

Интернет буюу компьютер дээр үндэслэн өгдөг TOEFL- ийн англи хэлний шалгалт

юм.

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-29
30-64
65-78
79-120
TOEFL /Test of English Foreign Language/ - PBT Paper Based Test,TOEFL

Цаасан дээр тулгуурлан өгдөг TOEFL-ийн шалгалт

юм.

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-393
397-510
550-587
640-677
IELTS International English Language Test

Уг шалгалт нь TOEFL-ийн шалгалттай адилхан ба голдуу Европын оронд

хүлээн зөвшөөрөгддөг

Анхан шат
Дунд шат
Академик түвшин
Мэргэжлийн түвшин
0-0.25
3-5
6-8
8.5-9
GMAT Graduate Management Admission Test

Магистрын зэргээр суралцах оюутнууд их, дээд

сургуульд элсэхдээ өгдөг шалгалт юм.,Голдуу бизнесийн чиглэлээр суралцах оюутан энэ шалгалтыг өгдөг.

1. Тоон шинжилгээний шалгалт
2. Аналитик бичгийн шалгалт
3. Эргэцүүлэн дүгнэх ур чадвар
4. Ярианы ур чадвар

Авах оноо: 200-800
SAT Scholastic Aptitude Test Коллежид элсэхдээ өгдөг шалгалт 1. Математикийн шалгалт
2. Эссэ бичлэгийн шалгалт
3. Уншлага

Авах хамгийн дээд оноо: 2400 ба 1600-аас дээш авбал тэнцэнэ.
Онлайн туслахfb-messenger