slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

А. Оргилболд

Сургуул: Kookmin University

Эдүлайн-аар үйлчлүүлэхэд түргэн шуургхай мөн байнга холбоотой байдаг. Үнэн зөв хямд мэдээллээр хангаж өгдөг. Мөн үнэгүй сургалтад нь заавал суухыг хүсэж байна. Амжилт :-)


Онлайн туслахfb-messenger