slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Солонгосын ЭСЯ-аас итгэмжлэгдсэн банкны баталгаагүй 86 шилдэг их дээд сургууль

      Солонгосын  ЭСЯ нь 2018оны 3 дугаар сараас эхлэн Гадаад оюутан суралцагчдын визний зөрчил 1%д хүрээгүй шилдэг 79 сургуулийн тоог 86 болгон шинэчиллээ. Эдгээр сургуулиудад суралцахад БАНКНЫ БАТАЛГАА болон БАТЛАН ДААГЧийн материал шаардлагагүй бөгөөд ОНЛАЙН ВИЗ олгодог учир таны виз ажлын 3 өдрийн дотор 100% БАТАЛГААТАЙ гарна. Та бүхэнд Шилдэг 86 сургуулиын жагсаалтыг танилцуулж байна.

Сургуулийн нэр

Байршил

Солонгос

Англи

1

가천대

Gachon University

Соннам хот

2

가톨릭관동대

Catholic Kwandong University

Kaннин хот

3

가톨릭대

The Catholic Universty of Korea

Бүчон хот

4

강릉원주대

Gangneung-Wonju National University

Kaннин хот

5

건국대

Konkun University

Сөүл хот

6

건양대

Konyang University

Нунсан хот

7

경남대

Kyungnam University

Чанвон хот

8

경북대

Kyongpook National University

Дэгү хот

9

경성대

Kyungsung University

Бусан хот

10

경희대

Kyung-Hee University

Сөүл хот

11

고려대 (세종)

Korea University (Sejong Campus)

Сэжун хот

12

고신대

Kosin University

Бусан хот

13

광주여자대

Kwangju Women's University

Гванжү хот

14

국민대

Kookmin University

Сөүл хот

15

군산대

Kunsan National University

Гүнсан хот

16

금오공광대

Kumoh National Institute of Technology

Гүми хот

17

김천대

Gimcheon University

Кимчон хот

18

단국대

Dankook University

Юн-Ин хот

19

대구가톨릭대

Daegu Catholic University

Дэгү хот

20

대구대

Daegu University

Дэгү хот

21

대구한의대

Daegu Haany University

Гёнгсан хот

22

대전대

Daejeon University

Дэжон хот

23

동국대

Dongguk University

Кёнжү хот

24

동서대

Dongseo University

Бусан хот

25

동의대

Dongeui University

Бусан хот

26

목포해양대

Mokpo National Maritime University

Мукпу хот

27

배재대

Paichai University

Дэжон хот

28

백석대

Baekseok University

Чон-Ан хот

29

부산대

Pusang National University

Бусан хот

30

부산외국어대

Busan University of Foreign Studies

Бусан хот

31

삼육대

Sahmyook University

Сөүл хот

32

서경대

Seokyeong University

Сөүл хот

33

선문대

Sunmoon University

Асан хот

34

성균관대

Sungkyunkwan University

Сөүл хот

35

성신여자대

Sungshin Women's University

Сөүл хот

36

세명대

Semyung University

Жэчон хот

37

세종대

Sejong University

Сөүл хот

38

신라대

Silla University

Бусан хот

39

안동대

Andong National University

Андун хот

40

연세대 (원주)

Yonsei University (Wongju campus)

Вонжү хот

41

영남대

Yeungnam University

Гёнгсан хот

42

우석대

Woosuk University

Ванжү хот

43

우송대

Woosong University

Дэжон хот

44

이화여자대

Ewha Woman's University

Сөүл хот

45

인천대

Incheon University

Инчон хот

46

인하대

Inha University

Инчон хот

47

전주대

Jeonju University

Чонжү хот

48

제주대

Jeju National University

Чэжү хот

49

조선대

Chosun University

Гуанжү хот

50

중부대

Joongbu University

Өмнөд Чүнчон аймаг

51

중앙대

Chung-Ang University

Сөүл хот

52

중원대

Jungwon University

Гуэсан сум

53

창원대

Changwon National University

Чанвон хот

54

청주대

Cheongju University

Чонжү хот

55

충남대

Chungnam National University

Дэжон хот

56

충북대

Chungbuk University

Чонжү хот

57

평택대

Pyeongtaek University

Пёнтэг хот

58

한국과학기술원

Korea Advanced Institute of Science & Technology

Дэжон хот

59

한국교원대

Korea University of Education

Чонжү хот

60

한국국제대

International University of Korea

Чинжү хот

61

한동대

Handong Global University

Пухан хот

62

한림대

Hallym University

Чүнчон хот

63

한서대

Hanseo University

Сосан хот

64

한양대

Hanyang University

Сөүл хот

65

호남대

Honam University

Гуанжү хот

66

호서대

Hoseo University

Асан хот

67

홍익대

Hongik University

Сөүл хот

68

대구공업대

Daegu Technical University

Дэгү хот

69

동양미래대

Dongyang Mirae University

Сөүл хот

70

부천대

Bucheon University

Бучон хот

71

서울예술대

Seoul Institute of the Arts

Сөүл хот

72

영남이공대

Yeungnam University College

Дэгү хот

73

영진전문대학

Yeungjin College

Дэгү хот

74

용인송담대

Yong-in Songdam College

Юн-Ин хот

75

울산과학대

Ulsan College

үлсан хот

76

인하공업전문대학

Inha Technical College

Инчон хот

77

전북과학대

Jeonbuk Science College

Чон-Ыб хот

78

전주기전대학

Jeonju Kijeon College

Чонжү хот

79

제주관광대

Jeju Tourism University

Чэжү хот

80

제주한라대

Cheju Halla University

Чэжү хот

81

한국영상대

Korea University  of Media Arts

Сэжун хот

82

과학기술연합대학원대

UST University of Science & Technology

Дэжон хот

83

국제암대학원대

Grauate School of Cancer Science and Policy

Гуян хот

84

서울외국어대학원대

Seoul University of Foreign Studies

Сөүл хот

85

선학유피대학원대

Sunhak Universal Peace Graduate University

Сөүл хот

86

KDI 국제정책대학원대

KDI School of Public Policy and Management

Сэжун хот

Онлайн туслахfb-messenger