slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Топик цээжлэх үгс/01,13 ны гэрийн даалгавар/

구불구불 тахиралдах, нугаларах
구성원 гишүүн
구입하다 худалдан авах
구조 аврал, тусламж,бүтэц, зохион байгуулал,хийц
구체적 тодорхой, бодитой,нарийвчилсан, нарийн,
구하다 хайх, олох, хайх, хүсэх, гуйх,олох, таах
구호 1.уриа, уухай 2.тусламж, хамгаалал, аврал
국립 улсын
국보 үндэсний үнэт зүйл, үндэсний өв сан
국악 үндэсний хөгжим
국적 иргэний харьяалал, харьяалал
국제결혼 гадаадын иргэдтэй гэр бүл болох
굳이  зориуд, хэрэг болгон, заавал
굴뚝 яндан
굴리다 өнхрүүлэх,эргэлдүүлэх,хаях, шидлэх,барих, жолоодох
궁궐 хааны ордон, шилтгээн, ордон, харш
궁중 ордон, харш
권리 эрх, эрх мэдэл
권위  эрх хүч, сүр хүч. эрх мэдэл,сүр хүч
궤도 1.тойрог зам, явах зам, 2.гольдрол
귀하다 хүндэт, эрхэм, нандин,үнэтэй, чухал,ховор
규모 1.хэмжээ,2.дэг, журам, зохимжит хэлбэр
규칙 дүрэм, журам, зарчим
규칙적 дүрмийн, тогтмол, байнгын, тасралгүй
균형 тэнцвэр, жигд байдал
그늘 1.сүүдэр,2.нөмөр нөөлөг, хамгаалал,3.сүүдэртэй,4.зовиур
그릇 аяга тавга, сав суулга
그립다 1.санах, санагалзах, үгүйлэх,2.хэрэг болох, хэрэгтэй байх
그만두다 1.зогсоох, орхих, хаях, болих, 2.болих, зогсоох, хойшлуулах
극도 эцэс, туйл
극복하다 ялж гарах, даван туулах
극심하다 туйлдаа хүрсэн, лавширсан, гүнзгийрсэн, хэтэрсэн
근거 1.үндэслэл, ул үндэс, 2.учир, шалтгаан
근대 1.орчин үе, сүүлийн үе, 2.шинэ үе
근로 ажил, хөдөлмөр
근무 ажил, алба, хариуцсан ажил, үүрэг, ажиллах, алба хаах
근본적 эх үндэс, суурь, суурь нь болсон
근육 булчин
금방  дөнгөж сая,одоохон, даруйхан
금세 одоо, даруй, хурдан
금연 1.тамхи татахыг хориглох 2.тамхинаас гарах
금융권 санхүүгийн хүрээ
급격히 огцом, эрс, цочмог, гэнэт
급급하다 улайрах, шунах, зав чөлөөгүй байх
급증 огцом өгсөлт
급증하다 түргэн өсөх, огцом өсөх, огцом нэмэгдэх
급하다 яаралтай, түргэн, хурдан шуурхай, яарах, сандрах
긍정적 1. нааштай, 2. сайнаар үзэх, өөдрөгөөр харах
기겁하다 цочирдох, айх
기계 техник, төхөөрөмж
Онлайн туслахfb-messenger