slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Топик цээжлэх үгс/01,11 ны гэрийн даалгавар/

고통 өвчин, зовлон, шаналал
고혈압 цусны өндөр даралт, даралт өндөр байх
곡선미 гүдгэр хотгор шугамын үзэмж
곡조 ая, аялгуу
곤충 хорхой шавьж
곤혹 яахаа мэдэхгүй, хэцүү байдалд орох
골고루  жигд, адил, тэгш,тэнцүүхэн
골리다 даажигнах, гоочлох, янзыг нь үзэх
곰팡이 хөгц, мөөгөнцөр
бөмбөг,тэг, нойль, дугуй,хоосон
공간 хоосон зай,орон зай, газар
공개하다 нээлттэй болгох, ил болгох, дэлгэх
공격하다 дайрах, довтлох, халдах
공교육 албан боловсрол
공복감 гол харлах, ходоод хонхолзох
공유하다 хамтдаа эзэмших, нийтээр эзэмших
공존하다 зэрэгцэн орших
공표하다 зарлах, нийтэд мэдэгдэх
과다하다 хэтрэх
과대 дэгсдүүлсэн, дэвэргэсэн, хэтрүүлэг бүхий
과소비 хэт хэрэглээ, хэт үрэлгэн хэрэглээ
과식 хэтрүүлэн идэх
과언 хэтимдсэн үг, давуулсан үг
과연  үнэхээр, үнэндээ, нээрэн, ёстой, ингэхэд
과정 явц, зам, дамжаа
관객 үзэгч
관계 당국 эрх баригчидтай холбоотой
관계자 холбогдох этгээд, холбогдох хүн
관광지 аялал жуулчлалийн газар
관념 үзэл ойлголт,хийсвэр сэтгэлгээ
관람하다 үзэх, үзэж сонирхох
관련되다 холбогдох, хамаарах
관련하다 холбогдох, хамаарах
관리비 засвар үйлчилгээний зардал
관리하다 хариуцах, эрхлэх,захирах, удирдах, эрхлэх
관심 сонирхол
관절 үе мөч
관중 үзэгчид, үзэгч олон
광고 зар, зарлал, мэдээлэл,зар сурталчилгаа
괴롭다 зовох, ганцаардах, уйтгарлах, гуниглах
교도소 шорон, гяндан, засан хүмүүжүүлэх газар
교류  нийлсэн урсгал,соёлын солилцоо, харилцаа
교육 боловсрол
교육열 сурч боловсрох хүсэл эрмэлзэл
교정하다 засах, засварлах, хэвлэл номын алдаа засах
교환 солилцоо
구간 хэрчим,бүс нутаг, хэсэг, хоорондох зай, дүүрэг
구구절절 үг нэг бүр
구들장 шалны чулуу, шалны хавтан
구매하다 худалдан авах
Онлайн туслахfb-messenger