slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Топик цээжлэх үгс/01,09 ны гэрийн даалгавар/

개체 нэгж хэсэг, амьд биет
개최하다 нээх, явуулах, зохион байгуулах
객관적 хөндлөнгийн
갯벌 далайн татралтаар ил гардаг газар
거르다 шүүх,алгасах, өнжих
거주하다 амьдрах, оршин суух, оршин амьдрах
건너다 гатлах, гаталж гарах,дамжих,алгасах
건너편 эсрэг тал, цаад тал, өөдөөс харсан
건립 байгуулалт, босголт,байгуулах
건설하다 барих, босгох,бүтээн байгуулах
건수 ширхэг
건조 хуурай, хуурайшилт
걷기 алхах
검거되다 баривчлагдах, хоригдох
검사 шинжилгээ, судалгаа, шалгалт, сорил
검진 оношлогоо, магадлагаа, үзлэг
겁쟁이 аймхай, хулчгар
겉모습 гаднах дүр төрх, гаднах үзэмж
격려 урамшуулал, сэтгэл санааны дэмжлэг, зоригжуулалт, тус дэм
격리되다 тусгаарлагдах
결국 эцэст. төгсгөлд,эцсийн эцэст, явж явж
결석 таслах, суухгүй байх
결심 шийдвэр, шийдэх
결정하다 шийдэх
결코 огтхон ч, яасан ч, хэрхэвч, яавч, тийм ч, огт
경각심 соргог байдал, сэргэг байдал
경력 дадлага, туршлага, ажлын туршлага, ажил байдлын намтар
경비실 манаачийн өрөө, харуулын өрөө, харуулын пост
경사 налуу, хазгай, хэвгий, ташуу
경쟁적 өрсөлдөөнтэй
경제 эдийн засаг
경제적 эдийн засгийн хувьд
경지 салбар, хэсэг,оргил, хязгаар
경치 байгалийн үзэмж
경향 хандлага, чиг хандлага, чиглэл
경험 туршлага, туршин үзэх, биеэрээ хийж үзэх
계급 зэрэг дэв,анги, давхарга
계기 учир шалтгаан, үндэс,хэмжүүр, хэмжигч
계량기 хэмжүүр, тоолуур,жинлүүр, жигнүүр
계층 анги, нийгмийн давхрага
고궁 эртний орд харш
고단하다 туйлдаж ядрах,зүдрэх,хүнд хэцүү
고려하다 харгалзаж үзэх,эргэцүүлж бодох, тунгаан бодох
고령화 хөгшрөлт
고무신 хаймран гутал
고산 өндөр уул
고생하다 зовох, зүдрэх
고양되다 нэмэгдэх, өндөрсөх
고유하다 онцлог, онцгой, өвөрмөц
고지서 төлбөрийн нэхэмжлэх
Онлайн туслахfb-messenger