slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Онцлох мэдээ
EPS-TOPIK буюу ХЭЗТ-СХТТШ гэж юу вэ? ХЭЗОТ-СХТТШ-ыг зохион байгуулснаар ажил хүсэгч гадаад иргэний солонгосоор илэрхийлэх чадвар, солонгосын нийгмийн талаарх...
Г. Ган-Эрдэнэ Эдүлайн ХХК-ын хамт олонд талархаж байна. Миний сурах хүслийг дэмжин хамтран ажилласан, зааж зөвлөсөн, хичээл орсон бүхи...
Солонгосын сургуулиуд


Онлайн туслахfb-messenger