slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Мэдээ
EPS-TOPIK буюу ХЭЗТ-СХТТШ гэж юу вэ? ХЭЗОТ-СХТТШ-ыг зохион байгуулснаар ажил хүсэгч гадаад иргэний солонгосоор илэрхийлэх чадвар, солонгосын нийгмийн талаарх...
АВСТРАЛИД СУРАХ БОЛОМЖ Австрали улсыг зоригсдын тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байгаа нь тус улсын боловсролын чанар, гадаад оюутанд зо...
Онлайн туслахfb-messenger